Om træhuse

Hvornår er et træhus egenligt et træhus?
  

Gennem de sidste 20 år er der opført et stigende antal træhuse i Danmark.

Årsagerne til træhusenes popularitet er givetvis mange, men der er ingen tvivl om, at det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus, og det forhold at træhuse relativt let kan bringes til en høj isoleringsmæssig standard, er medvirkende årsager til træhusenes stigende udbredelse. Tidligere var det ofte en udbredt opfattelse, at vedligeholdelsen af træhuse var meget krævende, men mange har i dag erkendt, at et træhus ikke nødvendigvis kræver hyppige vedligehold. Trelleborgs ”0-energi-hus” er med trykimprægnerede konstruktioner og beklædninger et eksempel på et træhus med meget lavt behov for vedligehold.

Træhuse er et vidt begreb – i Trelleborgs terminologi er et træhus et hus med bærende konstruktion af træ. Vi betragter således et facademuret eller pudset træskelethus som et træhus på lige fod med et træbeklædt hus, ligesom et bindingsværkshus, hvor den bærende konstruktion også er af træ, er nært beslægtet med et træhus.

Det danske landskab er i dag præget af en skøn samling træhuse, der ses i en lang række forskellige udformninger. Disse træhuse opføres som såvel 1, 1½ og 2-plans huse, og gennem de senere år er reglerne for opførelse af fleretagers boliger lempet, således at selv større lejlighedskomplekser kan opføres som træhuse. Træhuse ses i dag både som traditionelle svensk-inspirerede huse, enkle moderne og bæredygtige huse og rustikke bjælkehuse med store kraftige bjælker.  

Alle Trelleborgs huse er træhuse, og indeholder de kvaliteter, som træhuse byder. Der er tale om højisolerede konstruktioner med stor termisk ydeevne, og da Trelleborg som nævnt anvender trykimprægneret NTR-godkendt fyrretræ til de fleste bærende konstruktioner og udvendige beklædninger, er vore træhuse i den grad egnede til opførelse i det fugtige danske klima.

Hvis man påtænker at bygge et træhus, skal man gøre sig klart, at det danske klima, der er både fugtigt og varmt, er ualmindeligt hårdt ved træ, og det er derfor vigtigt, at man bygger et træhus med konstruktioner og beklædninger, der tåler dette. Bedst egnet til det danske klima er trykimprægneret fyrretræ, der uden sammenligning har den største varighed. Som alternativ til trykimprægneret fyr kan en række kostbare træarter så som teak, billinga og robinie anvendes uden risiko. Grantræ og i særdeleshed lærketræ skal anvendes med stor forsigtighed, og hvad lærk angår, er det helt afgørende, at der anvendes kernetræ, idet lærkens splintved er med særdeles begrænset holdbarhed.

Kontakt os nærmere for priser - her

KONTAKT TRELLEBORG

 

LAVENERGIHUSE

 

TRÆHUSE

 

GENVEJE

Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S
Birkerød Kongevej 191, 3460 Birkerød

Tel: (+45) 45 85 44 55
Mail: huse@trelleborg.dk

Kontakt for salg »

  

 

Et lavenergihus benævnes "lavenergi-klasse BR18", såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 75% af den i bygningsreglementet anførte energiramme.

Læs mere om lavenergihuse »

 

Træhusenes popularitet skyldes blandt andet det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus. Samtidig kan træhuse relativt let bringes til en høj isoleringsmæssig standard.

Læs mere om træhuse »

 

Bestil brochure »
Tilmeld nyhedsbrev »
Prøvehuse »
Åbent hus »
Plantegninger »
Inspirationsgalleri »
Kontakt Trelleborg »
Privatlivspolitik »
Cookiepolitik »

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------