Om lavenergihuse

Hvornår må man kalde et hus for et lavenergihus?
  

Myndighederne stiller krav til, hvor stort det årlige energiforbrug må være i et helårshus. Dette krav er anført i Bygningsreglementet af 2018, BR18. Et hus kan i dag klassificeres i én lavenergi klasse, benævnt lavenergiklasse BR18. 

Energibehovet beregnes i henhold til SBi anvisning 213, Bygningers Energibehov, ved anvendelse af beregningsprogrammet Be18. Energibehovet omfatter energi til opvarmning, varmt brugsvand og bygningsdrift, dvs. drift af ventilatorer i ventilationsanlæg, cirkulationspumper o.lign.

LAVENERGIKLASSE BR18

Et hus benævnes lavenergiklasse BR18, såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 75% af det i gældende bygningsreglement anførte.

I standardudførelse og med Trelleborgs standard-varmepumpeanlæg opfylder et ”0-energi-hus”® fra Trelleborg normalt kravet til lavenergiklasse BR18. Hvorvidt huset er i lavenergiklasse BR18, beror dog på en lang række faktorer, så som størrelse, orientering, vinduesarealer og  tekniske installationer. I forbindelse med udarbejdelse af byggesag til myndighederne, udføres der en energiberegning, hvoraf energiklassen fremgår.

PASSIVHUSE

Det tyske begreb Passivhus har gennem de senere år lejlighedsvis været anvendt i dansk byggeri. Passivhus-konceptet er baseret på en definition fastsat af det tyske Passiv Haus Institut i Darmstadt. I Danmark er passivhus begrebet direkte adopteret fra Tyskland, og der findes ingen dansk standard for klassificering af passivhuse, hvorfor begrebet i dag er noget diffust. Hvad varmebehov angår, forholder det sig således, at et passivhus normalt er på linie med et hus i lavenergiklasse BR18, der ofte vil have et varmeforbrug på ca. 15 kWh/m² pr. år, hvilket er et af de tyske krav til passivhuse.

PLUS-ENERGI-HUSE

Udviklingen indenfor energibesparende foranstaltninger i byggeriet har afstedkommet huse, der producerer mere energi, end de forbruger, og disse huse benævnes bl.a. Plus-energi-huse, Aktiv-huse eller Bolig+ huse. Anvendelse af solceller er et væsentligt element i Plus-energi-huse. Trelleborg har som den første typehusproducent i Danmark tilbudt Plus-energi-huse. Ved aktiv udnyttelse af solenergi kan vores "0-energi-hus" tilbydes som et hus, der producerer mere energi, end det forbruger til varme, varmt vand og drift af tekniske anlæg.

Kontakt vore konsulenter for yderligere information.

KONTAKT TRELLEBORG

 

LAVENERGIHUSE

 

TRÆHUSE

 

GENVEJE

Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S
Birkerød Kongevej 191, 3460 Birkerød

Tel: (+45) 45 85 44 55
Mail: huse@trelleborg.dk

Kontakt for salg »

  

 

Et lavenergihus benævnes "lavenergi-klasse BR18", såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 75% af den i bygningsreglementet anførte energiramme.

Læs mere om lavenergihuse »

 

Træhusenes popularitet skyldes blandt andet det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus. Samtidig kan træhuse relativt let bringes til en høj isoleringsmæssig standard.

Læs mere om træhuse »

 

Bestil brochure »
Tilmeld nyhedsbrev »
Prøvehuse »
Åbent hus »
Plantegninger »
Inspirationsgalleri »
Kontakt Trelleborg »
Privatlivspolitik »
Cookiepolitik »

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------