Originale norske bjælkehuse

Trelleborg har importeret Sande Bjælkehuse siden 1964, og der er i dag bygget mere end 2.500 af disse norske bjælkehuse i Danmark.

Sande husene er originale norske bjælkehuse, der er fremstillet på en af Skandinaviens største specialfabrikker på dette område. Trelleborg har importeret bjælkehuse fra Sande Hus & Hytter A/S siden 1964, og der er i dag bygget mere end 2.500 af disse norske bjælkehuse i Danmark.

Husene fremstilles af langsomtvoksende og meget harpiksholdig fyr fra fjeldområderne ved Dovre og ind over den svenske grænse. Dette fyrretræ er berømt for sin store holdbarhed og styrke og benævnes fra gammel tid "Malmfyr".

 

Book møde

Bestil brochure

Besøg prøvehus

 

 

Går du i byggetanker?
Så book et møde med os ...

 

Vil du have overblik?
Så bestil vores brochure ...

 

Vil du have syn for sagen? Så besøg et prøvehus ...

 
             
 

BOOK MØDE ONLINE

 

BESTIL BROCHURE

 

BOOK FREMVISNING

 

Naturens bedste råmaterialer

Sande Bjælkehuse fremstilles af langsomtvoksende norsk fyrretræ,
der er kendt for sin styrke og lange holdbarhed.

 

Sande Bjælkehuse fremstilles af langsomtvoksende fyrretræ, der er kendt for sin styrke og lange holdbarhed. Dette træ er fra gammel tid benævnt malmfyr, og har et stort harpiks-indhold, høj densitet, tæt vedstruktur og en høj andel af kernetræ, der indeholder svampehæmmende stoffer, og som giver en meget holdbar bjælkekonstruktion. I Skandinavien betragtes malmfyr som det fineste materiale til anvendelse i bjælkehuse. Bjælkerne er kerneskåret, således at fyrretræets kerne så vidt muligt altid vender udad. En eventuel revnedannelse i de enkelte bjælker vil således hovedsageligt ske på indersiden af bjælkevæggen, og udvendige revner i et Sande Bjælkehus er snarere undtagelsen end reglen.

Sande Bjælkehuse er ”ægte” bjælkehuse, hvor alle vægge er bærende og bygget sammen med dobbelt not og fer og laftninger i alle samlinger. Husene er således et konstruktivt hele, som giver en meget stærk og stabil fjeldhytte. Bjælkerne er fremstillet af 3x7” tømmer, og der anvendes samme bjælker til alle husets vægge. 

Sande-husenes karakteristiske græstag bæres af kraftige, runde tageåse, som fremstår synlige i de store, højloftede rum, der overalt går helt til kip.

Husene er velisolerede og derfor også velegnede til brug i vinterperioden, men leveres dog kun som fritidshuse, og kan således ikke opføres på byggegrunde med helårsstatus.

De originale Sande Bjælkehuse licensfremstilles for Trelleborg, der ejer alle rettigheder til produktet. Husene fremstilles af nøje udvalgte materialer, og selv om selve fremstillingen sker i en moderne produktion, er byggeskikken solidt forankret i de gamle norske bjælkehustraditioner, der har givet nordmændene ry for at være blandt de ypperste bjælkehusbyggere.

 

OPVARMNING

Sande Bjælkehusene forsynes som udgangspunkt med el-varme, der kan suppleres med en luft-luft varmepumpe. Såfremt huset ønskes forsynet med gulvvarme, anvendes der normalt vandbåret gulvvarme med forsyning fra en luft-vand varmepumpe. Denne løsning er imidlertid relativ kostbar, og bygherre bør derfor nøje overveje huset anvendelse og det reelle behov for gulvvarme.

Brugsvand opvarmes normalt med en el-vandvarmer. Hvis huset er forsynet med luft-vand varmepumpe, sker opvarmning af brugsvand med varmepumpen.

De fleste vælger at forsyne deres Sande Bjælkehus med en brændeovn eller pejs - og det er en hyggelig og meget effektiv varmekilde, når temperaturen hurtigt skal øges en kold vinterdag.

 

SPECIELT FOR BJÆLKEHUSE

Sande Bjælkehuse er rene træhuse, og træ er et levende materiale, og liv medfører bevægelse. Huset sætter sig de første år, huset bevæger sig et smule op og ned i takt med årstidernes svingende fugtindhold, tagåsens tørrerevner udvider sig lidt i juleferien, når der fyrres i brændeovnen, og udvendigt græder bjælkerne harpiks i sommersolen. Man kan eje et bjælkehus - men bjælkehuset har altid et eget liv som gør det helt specielt.

 

HUSTYPER OG MODELLER

Sande Bjælkehuse leveres som længehuse, vinkelhuse eller udtrækshuse. Taghældningen er 22° og husbredden er 600 eller 660 cm. Annekser, udhuse og garager leveres med bredde 360, 420 og 480 cm. 

Højden af et Sande Bjælkehus bliver regnet i bjælker á 16 cm. Højden angives som bjælkeantal i facaden. Husene leveres i højder mellem 13 og 15 bjælker.  Gæstehytter og garager kan dog leveres med 12 bjælkers højde. Såfremt huset skal leveres med døre i facaden, skal huset være 15 bjælker højt.

Leveranceformer

 

Sande husene leveres altid som Færdigbyg huse i fagentreprise, dvs. at Trelleborgs leverance omfatter alle ind- og udvendige tømrerarbejder excl. opsætning af køkken- og badelementer m.m. Gæstehytter, garager o.l. leveres dog som byggesæt.

Ved køb af et Sande hus fra Trelleborg er fundament-, el-, VVS- og murerarbejde samt oplægning af græstørv ikke indeholdt. De fleste steder i landet har Trelleborg fastprisaftaler med udvalgte fagentreprenører, der kan udføre disse arbejder for Trelleborgs kunder på særlige vilkår og til faste priser. Bygherre kan imidlertid frit vælge egne fagentreprenører til at udføre ovennævnte arbejder. 

Ønskes der yderligere oplysninger om leveranceformer eller priser, kan vores salgskonsulenter kontaktes.

Garanti

 

Sande Bjælkehuset er omfattet af følgende garantier:

  • 5 år: garanti for fejl, der vedrører vindtæthed, vandtæthed, varmetæthed og stabilitet.
  • 30 år: garanti mod gennemtæring af tagdugen under græstørven.

Vedligeholdelse

 

Sande huset har på fabrikken gennemgået forskellige former for imprægnering og overfladebehandling. Således er gulvbjælker og bundramme trykimprægnerede, ligesom træværk til indfatning af vinduer og udvendige døre samt sternplanker og vindskeder er trykimprægnerede. Alt tømmer til bjælkevægge og tagåse er som grundbehandling dypimprægneret i en farveløs imprægneringsvæske. Bjælkehuset skal på bygherrens foranledning efterfølgende behandles udvendigt.

Trelleborg anbefaler, at man kort efter opførelsen giver huset en træbeskyttelse på oliebasis. Der findes en række forskellige produkter af denne art, og idag anvender vi et tjærebaseret produkt fra Jotun. Trelleborg leverer vederlagsfrit dette til første behandling af huset. 

Det er ikke nødvendigt at foretage en indvendig overfladebehandling af Sande huset, men såfremt man foretrækker en indvendig overflade, der holder sig lys og i øvrigt bliver lettere at rengøre, kan man foretage en indvendig behandling med et ludprodukt.

Fyrretræsgulvene i Sande Bjælkehuset leveres enten som ubehandlede eller hvidolierede gulve og disse gulve sæbebehandles iht. gulvleverandørens anvisninger.

Vælg type ...
Længehus
Vinkelhus
Udtrækshus
Vælg perspektiv ...
Interiør
Eksteriør
Sande Bjælkehus L103/88 sande bjælkehus l103/88
Sande Bjælkehus L103/88 sande bjælkehus l103/88
Sande Bjælkehus L103/88 sande bjælkehus l103/88
Sande Bjælkehus L103/88 sande bjælkehus l103/88
Sande Bjælkehus L103/88 sande bjælkehus l103/88
Sande Bjælkehus L103/88 sande bjælkehus l103/88
Sande Bjælkehus V125/114 sande bjælkehus v125/114
Sande Bjælkehus V125/114 sande bjælkehus v125/114
Sande Bjælkehus V125/114 sande bjælkehus v125/114
Sande Bjælkehus V125/114 sande bjælkehus v125/114
Sande Bjælkehus V125/114 sande bjælkehus v125/114
Sande Bjælkehus V125/114 sande bjælkehus v125/114
Sande Bjælkehus U95/91 sande bjælkehus u95/91 græstag, bruntjær, palævinduer
Sande Bjælkehus U95/91 Stue sande bjælkehus u95/91 stue hvidtbejdset, palævinduer
Sande Bjælkehus U95/91 med garage G34 sande bjælkehus u95/91 med garage g34 græstag, bruntjær, palævinduer
Sande Bjælkehus U95/91 med fritstående pejs sande bjælkehus u95/91 med fritstående pejs hvidtbejdset
Sande Bjælkehus U95/91 med garage G34 sande bjælkehus u95/91 med garage g34 græstag, bruntjær, palævinduer
Sande Bjælkehus U95/91 med alkove sande bjælkehus u95/91 med alkove hvidtbejdset, plalævinduer
Sande Bjælkehus L114/114 sande bjælkehus l114/114
Sande Bjælkehus L114/114 sande bjælkehus l114/114
Sande Bjælkehus L114/114 sande bjælkehus l114/114
Sande Bjælkehus L114/114 sande bjælkehus l114/114
Sande Bjælkehus L114/114 sande bjælkehus l114/114
Sande Bjælkehus L114/114 sande bjælkehus l114/114
Sande Bjælkehus V113/97 sande bjælkehus v113/97 græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus V113/97 med overdækket terrasse sande bjælkehus v113/97 med overdækket terrasse græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus V113/97 med overdækket terrasse sande bjælkehus v113/97 med overdækket terrasse græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus V113/97 stue sande bjælkehus v113/97 stue hvidtbejdset
Sande Bjælkehus V113/97 stue sande bjælkehus v113/97 stue hvidtbejdset
Sande Bjælkehus V113/97 soveværelse sande bjælkehus v113/97 soveværelse hvidtbejdset
Sande Bjælkehus V192/157/149 sande bjælkehus v192/157/149
Sande Bjælkehus V192/157/149 sande bjælkehus v192/157/149
Sande Bjælkehus V192/157/149 sande bjælkehus v192/157/149
Sande Bjælkehus V192/157/149 sande bjælkehus v192/157/149
Sande Bjælkehus V192/157/149 sande bjælkehus v192/157/149
Sande Bjælkehus V192/157/149 sande bjælkehus v192/157/149
Sande Bjælkehus V118/102 med overdækket terrasse sande bjælkehus v118/102 med overdækket terrasse græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus V118/102 stue sande bjælkehus v118/102 stue natur, norske vinduer
Sande Bjælkehus V118/102 med carport sande bjælkehus v118/102 med carport carport, græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus U75/68 med udtræk og anneks sande bjælkehus u75/68 med udtræk og anneks græstag, sort tjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus U75/68 med overdækket terrasse sande bjælkehus u75/68 med overdækket terrasse græstag, sort tjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus U75/68 sande bjælkehus u75/68 græstag, sort tjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus V med anneks sande bjælkehus v med anneks græstag, sort tjær, palævinduer
Sande Bjælkehus V med overdækket indgang sande bjælkehus v med overdækket indgang græstag, sort tjær, palævinduer
Sande Bjælkehus V med anneks sande bjælkehus v med anneks græstag, sort tjær, palævinduer
Sande Bjælkehus U96/81 med gæstehus sande bjælkehus u96/81 med gæstehus græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus U96/81 sande bjælkehus u96/81 græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus U96/81 med overdækket indgang sande bjælkehus u96/81 med overdækket indgang græstag, bruntjær, norske vinduer
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus sande bjælkehus
Sande Bjælkehus L191/174/161 sande bjælkehus l191/174/161
Sande Bjælkehus L191/174/161 sande bjælkehus l191/174/161
Sande Bjælkehus L191/174/161 under opførelse sande bjælkehus l191/174/161 under opførelse
Sande Bjælkehus - nyt prøvehus under opførelse sande bjælkehus - nyt prøvehus under opførelse
Sande Bjælkehus - nyt prøvehus under opførelse sande bjælkehus - nyt prøvehus under opførelse
Sande Bjælkehus - nyt prøvehus under opførelse sande bjælkehus - nyt prøvehus under opførelse

De viste planløsninger er blot et lille udvalg af de talrige huse vi har opført i de senere år, og for fremsendelse af yderligere planløsninger eller aftale om et uforpligtende møde, bedes du tage kontakt til vore salgskonsulenter.

Vælg type ...
Længehus
Vinkelhus
Udtrækshus
Vælg areal / værelser ...
0-49 kvm.
50-89 kvm.
90+ kvm.

KONTAKT TRELLEBORG

 

LAVENERGIHUSE

 

TRÆHUSE

 

GENVEJE

Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S
Birkerød Kongevej 191, 3460 Birkerød

Tel: (+45) 45 85 44 55
Mail: huse@trelleborg.dk

Kontakt for salg »

  

 

Et lavenergihus benævnes "lavenergi-klasse BR18", såfremt husets årlige energibehov udgør under ca. 75% af den i bygningsreglementet anførte energiramme.

Læs mere om lavenergihuse »

 

Træhusenes popularitet skyldes blandt andet det gode indeklima, der normalt er i et velkonstrueret træhus. Samtidig kan træhuse relativt let bringes til en høj isoleringsmæssig standard.

Læs mere om træhuse »

 

Bestil brochure »
Tilmeld nyhedsbrev »
Prøvehuse »
Åbent hus »
Plantegninger »
Inspirationsgalleri »
Kontakt Trelleborg »
Privatlivspolitik » Cookiepolitik »

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------